Λέρος Πλάτανος

Price Upon Request
Προς Πώληση

Πωλείται παλαιά λιθόκτιστη οικία στον κεντρικό δρόμο του Πλατάνου, εμβαδού 95,00 τ.μ. μετά οικοπέδου,  σε τιμή ευκαιρίας. 

 

For sale old stone house on the main street of Platanos area 95.00 sq.m. after the plot, at a bargain price.            

             

                   

-
-
-