Λειψοί Καμάρα

$45
Οικόπεδο 45 στρεμμάτων, παραθαλάσσιο στη θαυμάσια τοποθεσία Καμάρα της Νήσου Λειψών,

κατάλληλο για ξενοδοχειακή χρήση και για κατοικίες. Έχει πρόσοψη στην παραλία 75μ.

Υπάρχει η έγκριση από το δασαρχείο Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, λόγω έκτακτης ανάγκης, 37.000 ευρώ

Plot of 45 acres, on the seafront, in the wonderful location of Kamares of the island of Lipsi,

Suitable for hotel and residential use. It has a facade on the beach 75m.

There is the approval from the forestry store sold at a bargain price, due to emergency, 37,000 euros.

-
-
-